tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

ZESPół

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK zostało zarejestrowane 7 kwietnia 2005 roku.

Jesteśmy organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowie sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy międzysektorowej, której celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców regionu.
Badamy, szkolimy, doradzamy, informujemy, promujemy i integrujemy sektor organizacji pozarządowych oraz wspólnoty lokalne będąc rzecznikiem ich interesów. 
Opieramy się na wartościach wspólnotowości, pomocniczości, równości i wiary w możliwości społeczności lokalnych działając odpowiedzialnie i jawnie.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK otrzymało tytuł SUPER LODOŁAMACZA za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia w konkursie ŁODOŁAMACZE 2017.

ZARZĄD

 

ZARZĄD

EWA KWIESIELEWICZ-SZYSZKA

EWA KWIESIELEWICZ-SZYSZKA

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia, koordynatorka usług wsparcia PES w OWES, doradczyni biznesowa
 

Od maja 2016 Wiceprzewodnicząca Regionalnego Komitetu Monitorującego Ekonomię Społeczną w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Członkini Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu. Do 2016 r. członkini Toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do sierpnia 2015 r. Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jako absolwentka licznych kursów trenerskich pracuje w charakterze doradczyni, szkoleniowca, coacha, odpowiada za codzienne oraz strategiczne zarządzanie i planowanie rozwoju Stowarzyszenia. W roku 2010 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego za działalność społeczną w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez TŁOK wspiera przedsiębiorstwa społeczne w ich powstaniu, rozwoju i działaniach na lokalnym rynku, prowadząc doradztwo i szkolenia.

Od 2014 r. koordynatorka projektu regrantingowego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Trenerka szkoleń m.in. z pisania projektów. W ramach konkursów Inicjuj z FIO zarządza konkursem, nadzoruje przebieg regrantingu, monitoruje organizacje i grupy nieformalne. Posiada doświadczenie w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o mikrogranty, a także wieloletnie doświadczenie doradcze dla grup nieformalnych i ngo.

Kontakt:

Tel.: 500 127 355

E-mail: biuro@owies.eu

JACEK GĄDECKI

JACEK GĄDECKI

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, badacz, ewaluator i strategiczny planista, profesor dr hab. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 

Po godzinach - doświadczony w Motyce, sieci Splot, KOPie, WROPie i stowarzyszeniu STOP pozarządowiec, trener, doradca.

Z naukowym zacięciem socjologa pracuje dla przyjemności w organizacjach pozarządowych. Jest specjalistą w dziedzinie ekonomii społecznej. Trenuje innych prowadząc szkolenia. Osobisty rozwój i jednocześnie relaks odnajduje w czytaniu.

 

BOŻENA KACHNIARZ

BOŻENA KACHNIARZ

Skarbniczka Zarządu Stowarzyszenia i księgowa
 

Po godzinach – księgowa w organizacjach pozarządowych.

Nadzoruje sprawy księgowe Stowarzyszenia, przygotowuje sprawozdania finansowe. Przeksięgowania i rozrachunki są jej chlebem powszednim. Chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami z innymi. Odpoczywa przy dobrej książce lub kinie.

 

JOANNA KAMIŃSKA

JOANNA KAMIŃSKA

Członkini zarządu, animatorka i doradczyni w OWES TŁOK 3
 

Z wykształcenia socjolożka i polonistka - zajmuje się promocją, PR-em oraz komunikacją w organizacjach pozarządowych i sektorze ekonomii społecznej. Redaguje Tłokowe  strony: www.tlok.pl, www.owies.eu, www.aktywnawies.pl oraz www.odpowiedzialnezakupy.pl.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez TŁOK animuje Powiatowe Zespoły ds. Ekonomii Społecznej

Od 2014 r. zaangażowana w „Inicjuj z FIO” m.in. jako animatorka, doradczyni. W ramach konkursów grantowych animuje organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, doradza na etapie pisania wniosków o mikrogranty, odpowiada za promocję projektów w mediach społecznościowych, monitoruje wydarzenia realizowane w ramach przyznanych dotacji. Posiada doświadczenie w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o mikrogranty. Jest odpowiedzialna za sporządzanie raportów ewaluacyjnych dotyczących zrealizowanych projektów.

Kontakt:

Tel.: 500 127 355

E-mail: joanna.kaminska@tlok.pl

ZESPÓŁ

 
IGA SYPEK

IGA SYPEK

Doradczyni i animatorka w projekcie "OWES TŁOK 3", doradczyni w Inicjuj z FIO 4.0
 

Jako doradczyni i animatorka w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez TŁOK wspiera rozwój podmiotów ekonomii społecznej w ich pierwszych krokach.

Doradca w ramach projektów Inicjuj z FIO w l. 2015-2023 r. W ramach stanowiska doradczego prowadziła stałe dyżury przeznaczone dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych planujących złożenie wniosku w ramach konkursów grantowych FIO i/lub  chcących rozpocząć działalność w ngo.

Udziela pomocy z zakresu: zakładania ngo, procedur KRS, zarządzania ngo, działalności zarobkowej, finansowania ngo oraz innych bieżących problemów organizacji i grup nieformalnych, wypełniania wniosku na mikrogranty. Posiada doświadczenie w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o mikrodotacje, a także weryfikacji sprawozdań finansowych z przyznanych mikrograntów. Kontroluje wydatkowanie środków przez organizacje zakwalifikowane do dofinansowania.

Kontakt:

Tel.: 500 127 355

E-mail: iga.sypek@tlok.pl

ELŻBIETA OSKWAREK

Animatorka, doradczyni w OWES TŁOK 3
 

Z III sektorem związana od 2005 roku. Doradczyni i animatorka w OWES TŁOK. W ramach swojej pracy wspiera podmioty ekonomii społecznej w początkach ich funkcjonowania. Wyszukuje lokalnych liderów, pomaga w powstawaniu organizacji.

Prowadząc szkolenia i doradztwo wspiera organizacje pozarządowe w ich bieżącej działalności. Udziela pomocy z zakresu: zakładania ngo, procedur KRS, zarządzania organizacją, działalności zarobkowej, finansowania ngo oraz wspiera w poszukiwaniu rozwiązań w innych bieżących problemów organizacji. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP.

W czasie wolnym czyta książki, odwiedza teatry, podróżuje.

E-mail: elzbieta.oskwarek@tlok.pl

Telefon: 507 694 488

JOANNA ARDANOWSKA

Specjalistka ds. prawa zamówień publicznych i finansowania zewnętrznego w OWES TŁOK 3
 
Absolwentka prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W OWES TŁOK pełni funkcję specjalistki ds. prawa zamówień publicznych i finansowania zewnętrznego, wspierając przedsiębiorstwa społeczne w udziale w postępowaniach ofertowych i przetargach.

 

Kontakt:

Tel.: 500 127 355

E-mail: zlecenia@owies.eu

RYSZARD KONOPKA

Animator, doradca w OWES TŁOK 3
 

Animator oraz doradca kluczowy w OWES. Rozpoczął przygodę w TŁOKu jako animator regionalny w projekcie ,,Dobre Rady’’. Przez całe życie zawodowe zajmuje się szeroko rozumianą animacją społeczną miedzy innymi w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jako wykładowca animacji, kulturowych aspektów turystyki, warsztatów kulturoznawczych.

Tworzył Lokalne  Programy Rewitalizacji.

Przeprowadził szkolenia dla dyrektorów instytucji kultury w projekcie Dom Kultury + z zakresu animacji czasu wolnego w świetlicach wiejskich oraz szkolenia dotyczące ,,Roli animatora w procesie inicjatyw lokalnych”. Prowadzi szkolenia z organizacji festynów, imprez masowych, animacji społecznej, organizowania społeczności lokalnej, zakładania spółdzielni socjalnych. Buduje strategie rozwoju kultury dla gmin oraz instytucji kultury oraz strategie rozwiązywania problemów społecznych.

Animator w projekcie ,,Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne Narodowe Centrum Kultury, CAL, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy. Koordynator projektu certyfikacji MOPS jako Centrum Aktywności Lokalnej. Był Koordynatorem Projektu Systemowego w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Dyrektor Domów Kultury w Ciasnej, Łubiance, Brodnicy.

Ekspert w  Projektach ,,Bardzo Młoda Kultura‘’ oraz ,,FIO Małe Granty’’.

Uczy się przez całe życie. Ukończył miedzy innymi kurs ,,Profesjonalista OWES - szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców animatorów’’. Posiada Dyplom Certyfikowanego Konsultanta Narodowego Centrum Kultury ds. planowania strategii rozwoju lokalnego dla instytucji kultury. Certyfikowanego Trenera Regionalnego Narodowego Centrum Kultury ds. pozyskiwania środków unijnych. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Dziennikarstwo, na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego ,,Kierowanie Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi (Edukacja - Praca Socjalna - Kultura’’). Studia wyższe magisterskie ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wiceprezes Brodnickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Fatima”.

Był współautorem dwóch Przewodników. Przewodnika po Brodnicy oraz Przewodnika po Gminie Zbiczno. Jego największą pasją jest taniec, gdyż od wielu lat prowadzi zajęcia z tańca dla wszystkich od 6 do 100 lat.

Za swoją pracę był wyróżniony miedzy innymi:

Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe wykonywanie pracy zawodowej.

Wyróżnieniem od Ministra Kultury i Edukacji Narodowej tytuł „Animator kultury roku 2000”.

Zasłużony Działacz Kultury.          

Brązowa odznaka za zasługi dla pożarnictwa.

 

KONTAKT

ryszard.konopka@tlok.pl

tel. 600 802 267

AGNIESZKA KAMIŃSKA

Animatorka, doradczyni biznesowa
 

Kontakt:

E-mail: agnieszka@tlok.pl

Telefon: 507 694 488 

MAGDALENA MICKIEWICZ

Specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji w OWES TŁOK 3
 

Magdalena Mickiewicz w OWES TŁOK 2 pełni funkcję specjalistki ds. monitoringu i ewaluacji. Dba o pozytywne relacje ze współpracownikami oraz partnerami projektu i organizacji.

Prowadzi monitoring zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz sytuacji finansowej PS, któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia finansowego.

Kontakt:

Tel.: 500 127 355

E-mail: wsparcie@tlok.pl

KSIĘGOWOŚĆ

 

SEBASTIAN STEFANIAK

Księgowy i specjalista ds. kadr
 

Kontakt:

Tel.: 56 655 50 22

E-mail: finanse.uslugi@tlok.pl

 

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY