tlok  
tlok tlok
Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń, tel/fax 056 655 50 22 e-mail: biuro@tlok.pl
splot Należymy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
   

Tłok
Konkurs na hasło promujące spółdzielczość
alt

Wymyśl hasło promujące spółdzielczość i wygraj zestaw książek i gadżetów! Zapraszamy do wzięcia udziału w facebookowym konkursie w ramach nadchodzących Dni z Ekonomią Społeczną. Szczegóły: https://www.facebook.com/pages/Odpowiedzialnezakupy/280221965380354

Regulamin konkursu na hasło promujące spółdzielczość
 
V Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

alt

Zapraszamy 12 września br. na Konferencję oraz Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się w Toruniu przy okazji V Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

 
WYNIKI KONKURSU INICJUJ Z FIO

alt

Ogłaszamy ostateczne wyniki I edycji konkursu „Inicjuj z FIO”.

Więcej…
 
Granty na lokalne inicjatywy oddolne

alt
Trwa ocena wniosków w ramach projektu „INICJUCJ Z FIO”.

Więcej…
 
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

alt

 

Jesteś przedstawicielem spółdzielni socjalnej? Chcesz zdobyć nowych klientów i skutecznie reklamować swoje przedsiębiorstwo? Zgłoś się na bezpłatne szkolenia do Tłoka!'

Nazwa szkolenia

Data

Miejsce

Trener

Termin zgłoszeń

Do pobrania

Promocja i sprzedaż usług - Marketing, PR

22.10.2014

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1 - 3

Katarzyna Zych

30 09.2014

Formularz zgłoszeniowy

 Program

Księgowość w spółdzielniach socjalnych


18.11.2014r

Biuro Projektu OWIES,

Toruń, ul Sukiennicza  6/2

Krystyna Klaużyńska

15.10.2014

Formularz zgłoszeniowy

Program

 

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie umieszczona na stronie www.tlok.pl. Osoby zakwalifikowane zostaną również poinformowane drogą mailową.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele spółdzielni socjalnych (członkowie, pracownicy oraz wolontariusze) z terenu województwa kujawsko pomorskiego oraz osoby zainteresowane założeniem Spółdzielni Socjalnej.

Regulamin szkolenia

alt

 
Szkolenia w ramach projektu OWIES

alt

Nazwa szkolenia Data Miejsce Trener

Termin zgłoszeń

Do pobrania
Finanse w organizacjach 15.10.2014

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1 - 3

Alicja Dawidowska 15.09.2014
Partnerstwo na rzecz ekonomi społecznej -
Partnerstwo w rozwoju lokalnym
16-17.09.2014
Górzno
Krzysztof Margol
20.08.2014

Regulamin szkolenia

Regulamin rekrutacji na wizytę studyjną

Więcej…
 
Dobre Rady

W ramach projektu "Dobre rady" aktywizujemy organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk lokalnych za pośrednictwem Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Rady Działalności Pożytku Publicznego są tworzone na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. To grona doradcze, których rolą jest m.in. opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której dana rada działa. Trzeci sektor może dzięki nim brać aktywny udział w kształtowaniu polityki publicznej na szczeblu lokalnym. Warunkiem powołania rady jest wniosek organizacji pozarządowych.

Nazwa wydarzenia

Data

Miejsce

Termin zgłoszeń

Do pobrania

II Ponadregionalne Forum RDPP z woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego 21-22.10.2014 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ul. Odrębna 4, Warszawa 1.10.2014 Formularz zgłoszeniowy
Program
Zaproszenie
Konsultacje standardów działania RDPP
04.11.2014 Urząd Marszałkowski, Pl. Teatralny 2, Toruń, sala 208 15.10.2014 Formularz zgłoszeniowy
Program
I wizyta studyjna dla członków/kiń RDPP z woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego do obszaru 4 (obejmującego woj. świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie i podkarpackie) 1-3.12.2014 Kielce 31.10.2014  
Więcej…
 
Zakończenie zapytania ofertowego nr 24/POKL 5.4.2/2014 z dnia 12.08.2014

Zakończenie zapytania ofertowego nr 24/POKL 5.4.2/2014 z dnia 12.08.2014 dotyczące wyboru podmiotu wykonującego usługi dostarczenia posiłków, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w projekcie „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku analizy ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Spółdzielni Socjalnej "Zorza".

Więcej…
 
Zakończenie zapytania ofertowego nr 25/POKL 5.4.2/2014 z dnia 12.08.2014

Zakończenie zapytania ofertowego nr 25/POKL 5.4.2/2014 z dnia 12.08.2014 dotyczące wyboru podmiotu wykonującego usługi dostarczenia posiłków, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w projekcie „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku analizy ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Spółdzielni Socjalnej "Zorza".

Więcej…
 
Wieś z pomysłem na siebie

Wioska Garncarska, Górnicza, Kwiatowa, Piracka – w Polsce powstaje coraz więcej wsi tematycznych. Teraz połączą one swoje siły, by skuteczniej przyciągać turystów na tereny wiejskie.

alt

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe nr 49/POKL 7.2.2./2014 z dnia 26.08.2014

alt

Zapytanie ofertowe nr 49/POKL 7.2.2./2014 z dnia 26.08.2014 dotyczące wyboru podmiotu wykonującego usługi dostarczania posiłków, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie umowy z dnia 27.10.2011 r. o dofinansowanie projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej” UDA-POKL.07.02.02-04-011/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert upływa 12 września 2014 roku.

Więcej…
 
Inicjatywa Razem ’89 – czyli 25. urodziny Rzeczpospolitej Polskiej

4 czerwca 2014 r. w całej Polsce świętowaliśmy 25. rocznicę wyborów ’89 i spektakularne zwycięstwo „Solidarności”. Chcieliśmy, by było to święto wszystkich obywateli cieszących się wolnością. Z tej okazji przygotowaliśmy dla mieszkańców Torunia i nie tylko serię wydarzeń upamiętniających rocznicę demokratycznych przemian.

Więcej…