tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 9/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 31.07.2023

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi wyżywienia, zakwaterowania i zapewnienia sali z niezbędnym wyposażeniem technicznym dla uczestników w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 31.07.2023
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  3. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi wyżywienia i noclegów wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej dla max. 20 uczestników w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy zapewniający hotel/pensjonat o minimum średnim standardzie dwu-gwiazdkowym według kategoryzacji obiektów hotelarskich (§ 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U z 2017 roku poz. 2166);

- kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, celem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne i działając w duchu proekologicznym, Zamawiający uwzględnia w kryteriach oceny ofert dodatkowe punkty za odległość lokalizacji miejsca wykonania usługi, które zapewni swobodny dostęp uczestników do szkolenia, w tym możliwość przejazdu środkami komunikacji publicznej. Tym samym, celem uzyskania dodatkowych punktów, obiekt powinien znajdować się na terenie Brodnicy lub do 50 km od miasta Brodnica zlokalizowanego w powiecie brodnickim w województwie kujawsko-pomorskim (szczegółowe zasady punktacji znajdują się w pkt. 10 zapytania). Miejsce w którym będzie realizowane zamówienie ma się znajdować do 10 km od atrakcji przyrodniczej lub historycznej, np. nad jeziorem, w pobliżu parku krajobrazowego lub innej atrakcji.

- planowana ilość uczestników szkolenia: minimalna liczba 12, a maksymalna 20 osób, przy czym ostateczna liczba uczestników będzie potwierdzona przez Zamawiającego na 2 dni przed szkoleniem;

- zapewnienie bezpłatnego miejsca na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu – szatnia znajdująca się w obiekcie, gdzie będzie odbywało się szkolenie;

- dostosowanie wszystkich powierzchni użytkowych, niezbędnych do realizacji zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku (zaplecze socjalne, w tym toalety, sale konferencyjne, sale konsumpcyjne, pokoje gościnne);

- zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia (ok. 20 miejsc);

- noclegi dla uczestników szkolenia zapewnione w tym samym obiekcie co sala konferencyjna.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 08.08.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 9/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 31.07.2023 r; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności. 

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy: Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy

 

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY