tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 8/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 13.06.2023 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Kompleksowa obsługa sprzedaży na portalu eBay w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń

tel: 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 13.06.2023 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Kompleksowa obsługa sprzedaży na portalu eBay dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 3 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Kompleksowa obsługa sprzedaży na portalu eBay w formie online na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, w Mieście Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zapytanie obejmuje minimum 8 godzin na 1 szkolenie. Potwierdzeniem odbytego szkolenia i nabyciem umiejętności ma być Zaświadczenie/ certyfikat/dyplom ukończenia szkolenia.

Zakres tematyczny:

  • Przygotowanie do sprzedaży na eBay,
  • Tworzenie ofert i ich promowanie,
  • Zarządzanie transakcjami,
  • Monitorowanie wyników i optymalizacja działań

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 21.06.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 8/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 13.06.2023 r. (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy: Ad-Rem Firma Szkoleniowa Przemysław Wróblewski 

 

 

pdfProtokol_do_zapytania_ofertowego_8_2023_OWES_TLOK_2.pdf
pdfZAP_NR_8_2023_OWES_TLOK_2.pdf
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfZal._2_Wzor_umowy_szkolenia_szkolenie.pdf
docZal._3_wzor_CV.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
docZal._5_umowa_powierzenia_RODO_wzor.doc
pdfZal._6_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY