tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 24.03.2023

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi dostarczania produktów w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: biuro@owies.eu

Data ogłoszenia: 24.03.2023

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców spośród PES świadczących produkcję mydła o gramaturze min. 80 gramów, w liczbie do 4000 sztuk. Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na produkty w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Produkty będą dostarczane do podmiotów oferujących wsparcie dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od rozstrzygnięcia zapytania do dnia 30.06.2023 r. z możliwością wydłużenia w zależności do sytuacji społeczno-politycznej spowodowaną  inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupowej produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Kod CPV: 33711900-6 Mydło

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie i dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego mydeł 4000 sztuk.

Szczegóły techniczne:

  • Dowóz w terminie na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego.
  • Świadczenie usługi dostarczania produktów na najwyższym poziomie.
  • Zamówienie będzie każdorazowo przekazywane w formie e-mail.
  • Zagwarantowanie dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania zamówienia.
  • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.

 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:

  1. Wypełniony Wniosek – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
  2. Certyfikat produktu;
  3. Informacja o sytuacji w PES – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 04.04.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@owies.eu lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Bartkiewiczówny 69 6/2, 87-100 Toruń, bądź za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą wartość punktową w każdej kategorii – Wioska Mydlarska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Fiałki 27, 87-320 Górzno.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 1/2023/OWES TŁOK 2/UA z dnia 24.03.2023 r.
pdfZałącznik 1 - Wniosek PES
pdfZałącznik 2 - Sytuacja w PES
pdfZałącznik 3 - Wzór umowy
pdfZałącznik 1 - do Umowy_Protokół przekazania
pdfZałącznik 4 - Procedura zakupów

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY