tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 29/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 28.11.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania w postępowaniu na usługi przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych w 3 obszarach  tematycznych w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

Data ogłoszenia: 28.11.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych w 3 obszarach  tematycznych w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego kursy pedagogiczne dedykowane nauczycielom pracującym w przedszkolu. Zamówienie podzielone zostało na 3 części w następujących zakresach tematycznych:

  1. Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu.
  2. Diagnoza rozwojowa dzieci przedszkolnych.
  3. Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Uczestnikami szkolenia będą osoby z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w woj. kujawsko-pomorskim z podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Celem szkoleń jest nauka różnych rodzajów metod i technik aktywizujących w codziennej praktyce odpowiednio do planowanych celów wychowawczych i dydaktycznych zajęć.

Każdy uczestnik powinien otrzymać certyfikat ukończenia kursu. Liczba uczestników kursu od 1 do max. 10 osób. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkoleń zarówno w formie stacjonarnej jak i formie zdalnej w czasie rzeczywistym.

 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 09.12.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 29/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 28.11.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

INFORMACJA NR 1 Z DNIA 05.12.2022
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 29/2022 Z DNIA 28.11.2022

 

Informujemy, że w związku ze zgłoszonymi przez Oferentów uwagami co do niektórych zapisów zapytania ofertowego, Zamawiający dokonał aktualizacji przedmiotu zapytania w następującym zakresie:

Zamawiający wskazuje, że w pkt. 10 pkt. b zapytania zmianie uległ opis kryterium „doświadczenia”, w ten sposób że:

Stara wersja: 5 pkt. - doświadczenie zawodowe przez osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizować zamówienie w postaci więcej niż 350 godzin usług pedagogicznych w zakresie terapii ręki.

Nowa wersja: 5 pkt. - doświadczenie zawodowe przez osoby, które w imieniu Wykonawcy będą realizować zamówienie w postaci więcej niż 350 godzin usług pedagogicznych w zakresie przedmiotu objętego treścią zapytania.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

W związku z dokonanym sprostowaniem Zamawiający dokonuje proporcjonalnego w stosunku do zmian wydłużenia terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa 12.12.2022 o godz. 9:00.

 

W wyznaczonym terminie do dnia 12.12.2022 r. do godz. 9:00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy.

 

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 29/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 28.11.2022 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO_wzór
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

grudzień 2023
powtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NEWSLETTER

 

PROJEKTY