tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 28/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 23.11.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania w postępowaniu na usługi przeprowadzenia kursu podstaw fotografii w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.
 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl
 

Data ogłoszenia: 23.11.2022
 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w przeprowadzenia kursu podstaw fotografii w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego kursy podstaw fotografii, na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Minimalny zakres kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia:

- Podstawy i teoria: budowa i zasady działania sprzętu fotograficznego.
- Próby praktyczne podstawowych ustawień.
- Ćwiczenia z aparatem w plenerze, nauka fotografowania i korzystania z przydatnych funkcji aparatu.
- Elementy kompozycji, analiza zdjęć i technik fotograficznych.

Kurs powinien być zorganizowany w formie stacjonarnej i trwać minimum 9 h. Liczba uczestników kursu od 1 do max. 3 osób.

Każdy uczestnik powinien otrzymać certyfikat ukończenia kursu.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 05.12.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 28/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 23.11.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą wartość punktową za wszystkie kryteria – Firma Fotograficzno Wydawcznicza Photo Studio WM z siedzibą u. Długa 8, 87-100 Toruń.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 28/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 23.11.2022 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO_wzór
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

marzec 2024
powtśrczptsond
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NEWSLETTER

 

PROJEKTY