tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 19/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 14.06.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania w postępowaniu na usługi przeprowadzenia kursu animatora zabaw dziecięcych w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 14.06.2022
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi przeprowadzenia kursu animatora zabaw dziecięcych dla 1 osoby z powiatu brodnickiego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego kursy animatora zabaw dziecięcych na terenie powiatu brodnickiego w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Potwierdzeniem odbytego kursu i nabyciem umiejętności ma być Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat.

Zakres programowy powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia:

  1. Animator w społeczności lokalnej (przedszkole, dom kultury, szkoła)
  2. Metody, techniki i narzędzia w animacji dzieci i młodzieży
  3. Animator w działaniu
  4. Animacja przez sztukę - taniec, plastyka, teatr, muzyka, animacja przez zabawy, w tym:
  • Jak przygotować dobry scenariusz zabaw z dziećmi?
  • Przykłady zabaw dla dzieci.
  • Praktyczna nauka modelowania balonów oraz malowania twarzy.

Praktyczne zajęcia w terenie (podczas zajęć praktycznych wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności modelowania balonów oraz malowania twarzy). Zajęcia prowadzące są z wykorzystaniem metod aktywnych. Przygotowują do samodzielnego prowadzenia interaktywnego warsztatu pracy animatora.

Minimalna liczna godzin kursu: 20h. Kurs obejmować powinien zarówno zajęcia teoretyczne, jak i ćwiczeniowe.

Liczba uczestników kursu: 1 osoba.

 

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.

Usługi świadczone mogą być prowadzone w formie on-line. Termin oraz miejsce świadczenia usług musi być dostosowane do możliwości osób z nich korzystających.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia. 

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 27.06.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 19/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 14.06.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego). 

 

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta, jak również nie złożono ofert w bazie konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy.

 

pdfProtokol_nr_19_2022_OWES_TLOK_2.pdf
pdfZAP_NR_19_2022_OWES_TLOK_2.pdf
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfZal._2_Wzor_umowy_szkolenia.pdf
docZal._3_wzor_CV.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
pdfZal._5_umowa_powierzenia_RODO_wzor.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY