tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/2022/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 14.06.2022

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi dostarczania produktów w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: biuro@owies.pl

 1. Data ogłoszenia: 14.06.2022
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców spośród PES świadczących usługi sprzedaży odzieży nowej damskiej i dziecięcej w rozmiarach od XS do XL w liczbie do 2000 sztuk. Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na produkty w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Produkty będą dostarczane do podmiotów oferujących wsparcie dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od rozstrzygnięcia zapytania do dnia 31.12.2022 r. z możliwością wydłużenia w zależności do sytuacji społeczno-politycznej spowodowanej inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupowej produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Kod CPV: 18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

Szczegóły zamówienia:

Dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego nowej odzieży damskiej i dziecięcej w rozmiarach od XS do XL.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty częściowej w zakresie ilości dostarczanego towaru, zgodnie z następującym rozgraniczeniem:

 1. Część 1 – do 200 sztuk.
 2. Część 2 – do 500 sztuk.
 3. Część 3 – do 1000 sztuk.

Każde zamówienie musi zawierać 50% koszulek z krótkim rękawem, 20% bielizny (tj. majtki, biustonosze), 10% spodni, 10% spódnic lub sukienek, 10 % krótkich spodenek

Oferent zaznacza odpowiednią wartość w części III załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

Szczegóły techniczne:

 • Dowóz w terminie na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego.
 • Świadczenie usługi dostarczania produktów na najwyższym poziomie.
 • Zamówienie będzie każdorazowo przekazywane w formie e-mail.
 • Zagwarantowanie dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie wskazanym w przedmiocie zamówienia.

Zamówienie wykonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach uzgodnionych z Wykonawcą.

W przypadku zmniejszenia/zwiększenia zamówienia, Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej dzień przed terminem dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia. 

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 27.06.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@owies.eu lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń, bądź za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

 

Wybrany Wykonawca: Fundacja Dobre Serduszko

 

pdfProtokol_nr_3_2022_OWES_TLOK_2_UKRAINA.pdf
pdfZapytanie_Ofertowe_nr_3_2022_OWES_TLOK_2_UKRAINA.pdf
fileZal_1._Wniosek_PES.docx
docZal._2._Sytuacja_w_PES_2-_Ukraina.doc
pdfZal._3._Umowa_ZAPYTANIE_OFERTOWE_UA_-odziez.pdf
pdfZal_4._Procedura_zakupow_Ukraina.pdf
pdfZal_1__do_umowy_Protokol_przekazania.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY