tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2022/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 10.06.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi dostarczania produktów w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: biuro@owies.pl

 

Data ogłoszenia: 10.06.2022

Opis przedmiotu zamówienia:

Wybór wykonawców spośród PES (podmiotów ekonomii społecznej) świadczących produkcję mydła o gramaturze min. 80 gramów, w liczbie do 2000 sztuk. Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na produkty w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Produkty będą dostarczane do podmiotów oferujących wsparcie dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od rozstrzygnięcia zapytania do dnia 31.12.2022 r. z możliwością wydłużenia w zależności do sytuacji społeczno-politycznej spowodowaną  inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
 

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupowej produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Kod CPV: 33711900-6 Mydło

 

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie i dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego mydeł.

Szczegóły techniczne:

  • Dowóz w terminie na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego.
  • Świadczenie usługi dostarczania produktów na najwyższym poziomie.
  • Zamówienie będzie każdorazowo przekazywane w formie e-mail.
  • Zagwarantowanie dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania zamówienia.
  • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.


Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie wskazanym w przedmiocie zamówienia.

Zamówienie wykonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach uzgodnionych z Wykonawcą. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia zamówienia, Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej dzień przed terminem dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 20.06.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@owies.eu lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń, bądź za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

 

Zapyatnie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy - Wioska Mydlarska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Fiałki 27, 87-320 Górzno.

 


 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 2/2022/OWES TŁOK 2/UKRAINA
fileZałącznik 1 - Wniosek PES
docZałącznik 2 - Sytuacja w PES
pdfZałącznik 3 - Umowa
pdfZałącznik 1 - do Umowy_Protokół przekazania
pdfZałącznik 4 - Procedura zakupów

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY