ul. Sukiennicza 6/2 
87-100 Toruń
tel./fax 56 655 50 22 
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 13/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 14.09.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi wyżywienia, zakwaterowania i zapewnienia sali z niezbędnym wyposażeniem technicznym dla uczestników w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 14.09.2021 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  3. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi wyżywienia i noclegów wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej dla max. 20 uczestników w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegóły zamówienia: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy zapewniający hotel/pensjonat o minimum średnim standardzie dwu-gwiazdkowym według kategoryzacji obiektów hotelarskich (§ 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U z 2017 roku poz. 2166);

- obiekt musi znajdować się na terenie do 40 km od miasta Świecie zlokalizowanego w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Miejsce w którym będzie realizowane zamówienie musi być zlokalizowane w gminie miejsko-wiejskiej lub wiejskiej, jednocześnie ma się  znajdować do 10 km od atrakcji przyrodniczej, np. nad jeziorem, w pobliżu parku krajobrazowego lub innej atrakcji przyrodniczej;

- planowana ilość uczestników szkolenia: minimalna liczba 15, a maksymalna 20 osób, przy czym ostateczna liczba uczestników będzie potwierdzona przez Zamawiającego na 2 dni przed szkoleniem;

- zapewnienie bezpłatnego miejsca na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu – szatnia znajdująca się w obiekcie, gdzie będzie odbywało się szkolenie;

- dostosowanie wszystkich powierzchni użytkowych, niezbędnych do realizacji zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku (zaplecze socjalne, w tym toalety, sale konferencyjne, sale konsumpcyjne, pokoje gościnne);

- zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia (ok. 20 miejsc);

- noclegi dla uczestników szkolenia zapewnione w tym samym obiekcie, co sala konferencyjna.

3) Zakres m.in.:

1 nocleg w pokojach jedno lub dwuosobowych z węzłem sanitarnym do pojedynczego wykorzystania (łazienka w każdym pokoju) w okresie 22.10.2021 r. – 23.10.2021r. jak również w innym terminie wg wcześniejszych ustaleń dla od 15 do 20 osób oraz pełne wyżywienie dla od 15 osób do 20 osób uwzględniające dania zarówno mięsne, jak i wegetariańskie/wegańskie.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 01.10.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 13/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 14.09.2021 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności. 

 

Ze względu na wadliwe złożenie oferty przez Oferenta - Romuald Dworakowski, Ośrodek „Biała Koszula”, Ośrodek „Żółty Rower”, jak również przekroczenie stawek, posiadanych w budżecie przez Zamawiającego, umożliwiających pokrycie kwot wskazanych w Ofercie przesłanej przez Wykonawcę, Zamawiający nie dokonał wyboru żadnej z ofert.

W związku z czym, postępowanie NR 13/2021/OWES Tłok 2 z dnia 14. 09.2021 r. zostaje zakończone brakiem wyboru Wykonawcy. Zapytanie zostanie ponowione.

 

pdfProtokol_nr_13_2021_OWES_TLOK_2.pdf
fileZalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx
pdfzalacznik_nr_2_Wzor_umowy_zapytanie_13_2021_OWES_TLOK_2.pdf
docZalacznik_nr_3_wykaz_uslug.doc
pdfZalacznik_nr_4_umowa_powierzenia_RODO_wzor.pdf
pdfZAP_NR_13_2021_OWES_TLOK_2.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

październik 2021
powtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NEWSLETTER

 

PROJEKTY