ul. Sukiennicza 6/2 
87-100 Toruń
tel./fax 56 655 50 22 
e-mail: biuro@tlok.pl

AKTUALNOśCI

15 URODZINY STOWARZYSZENIA „TŁOK"

Zarówno bez zespołu zapalonych ludzi i bez Was nasi klienci, bylibyśmy jedną z organizacji wpisanych do KRS.

Dzięki tej wyjątkowej mieszance ludzi, pomysłów i pasji rozwijamy się jako organizacja wspierająca.

Dla wytrwałych łyk historii przez lata, a dla chętnych zapraszamy do napisania, jakie masz wspomnienie z Tłokiem?

Zapraszamy do strony fb Stowarzyszenia TŁOK https://www.facebook.com/osrodektlok/

 

Nasza wypracowana wspólnie misja od 15 lat jest niezmienna: Jesteśmy organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowie sektora NGO oraz współpracy międzysektorowej, której celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców woj. kuj.-pom. Badamy, szkolimy, doradzamy, informujemy, promujemy i integrujemy sektor NGO oraz wspólnoty lokalne  będąc rzecznikiem ich interesów. Opieramy się na wartościach wspólnotowości, pomocniczości, równości i wiary w możliwości społeczności lokalnych działając odpowiedzialnie i jawnie.

Główny obszar naszej działalności to wspieranie grup obywatelskich i NGO w sferze pożytku publicznego. Wsparcia udzielamy od pomysłu do rejestracji (pomoc w przygotowaniu dokumentów do KRS), przez wsparcie młodych organizacji czy grup inicjatywnych (m.in. dotacje w ramach projektu „Inicjuj z FIO na start"), po pomoc w dywersyfikowaniu źródeł finansowania i profesjonalizowaniu działalności dłużej działających podmiotów np. poprzez rozwijanie dz. odpłatnej i gosp. – w ramach OWES.

Wspieramy rozwój porozumień organizacji (m.in. sieć wiosek tematycznych, powiatowe zespoły ds. ES, spotkania kooperacyjne dla NGO), prowadzimy działalność rzeczniczą (m.in. udział w tworzeniu Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce).

Stowarzyszenie zarejestrowano w 2005. Nasza działalność od lat jest niezmienna, jesteśmy wierni naszej misji. Członkami założycielami Tłoka są osoby zaangażowane w działające od 1999 r. Stow. Inicjatyw Niemożliwych Motyka, gdzie przez lata wspieraliśmy głownie młodzież z obszarów wiejskich, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa w życie wspólnot lokalnych - szkoła, gmina, osiedle. Za tę aktywność Motyka uzyskała nagrodę od PAFW w kwocie 10 tys. dolarów, mieliśmy zatem środki na rozwój instytucjonalny, a dzięki temu społeczny. Stow. wzmocniło się instytucjonalnie, zakupiło niezbędny sprzęt, przeszkoliło członków i do dziś  może realizować bieżącą działalność mimo braku ciągłości w finansowaniu przez projekty.

 

Tłok powstał jako naturalna kontynuacja działań w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich. Uczestnicy naszych działań zaczęli dorastać i dojrzewać do tego, iż chcą się zrzeszać w organizacjach. Wymagało to od nas zarówno nowych kompetencji merytorycznych, jak i organizacyjnych. Nasza działalność misyjna koncentrowała się na początku głownie na wsiach i małych miasteczkach, z uwagi na wcześniejszą aktywność Motyki.

Pierwsze projekty m.in. ze środków unijnych dedykowane były liderkom spółczesności wiejskich, sołtyskom, które przygotowaliśmy do rozwoju społeczności lokalnych poprzez angażowanie mieszkańców i zrzeszanie w NGO. Realizowany w kilku edycjach projekt „Aktywna kobieta na wsi" przygotował liderki do działań na rzecz sołectw. Efekty projektu dostrzegamy do dzisiaj –liderki wciąż są aktywne i pozostają z nami w kontakcie. Prowadzimy portal www.aktywnawies.pl nt. aktywności kuj.-pom. wsi.

Bardzo szybko zapotrzebowanie na kompleksowe wsparcie NGO znalazło oddźwięk w Toruniu, gdzie siedzibę do dziś ma stow., a następnie na terenie całego woj. Nasza działalność misyjną realizowaliśmy przez kilka lat wolontarystycznie.

Projekty, czy to ze środków samorządu woj., czy z ministerstwa,  wymagały wkładu własnego, stąd nasza praca była najcenniejszym kapitałem.

Realizowaliśmy przez wiele lat autorski projekt „Pogotowie NGO" (kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla NGO, w tym doradcze wyjazdy do nowopowstałych NGO i grup nieformalnych, które chcą zarejestrować NGO). Od początku istnienia współorganizowaliśmy z ROPS Wojewódzkie Forum NGO, które później ROPS zmienił na Fora ES, których jesteśmy współorganizatorem.

Byliśmy pierwszą kuj.pom. organizacją, która obrała sobie za cel wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie woj., dostrzegając potrzebę dywersyfikowania źródeł finansowania NGO, i zmniejszenia ich uzależnienia od dotacji. W 2006 w projekcie „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" w ramach IW EQUAL TŁOK pełnił funkcję punktu konsultacyjnego w kuj-pom. udzielając info nt. aspektów tworzenia PES, a także doradztwa, szkoleń.

Naturalną konsekwencją tych działań był Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społ. (z kompleksowym wsparciem – animacja, inkubacja PS, wsparcie utworzenia ponad 130 miejsc pracy) niezależnie od posiadanych środków na ten cel ,czy też ich braku - ponad roczna luka w uruchomieniu środków w województwie nie miała wpływu na naszą gotowość do świadczenia oferty. Do roku 2014 jako OWES obejmowaliśmy wsparciem całe woj. kuj.-pom., od 2015 w związku z subregionalizacją – 7 z 21 powiatów woj.

W l. 2010-2015 prowadziliśmy Szkołę Ekonomii Społ. – w ramach której NGO w kompleksowym cyklu szkoleń i doradztwa nabywały kompetencje w zakresie rozwijania swoich działań, zarządzania NGO, dywersyfikowania źródeł finansowania. Przeszkoliliśmy w tym czasie 37 NGO, z czego 35 prowadzi wciąż aktywną działalność o wysokim stopniu jakości i profesjonalizmu, a część skutecznie dywersyfikuje źródła swojego finansowania poprzez podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego. Od 2016 poszerzyliśmy SES pod kątem tworzenia PS. Dotychczas skorzystało 26 podmiotów.

W 2010 w związku z posiadaniem stosownych kompetencji i doświadczeń, z drugiej jednak strony trudności ze stabilnością finansową powiększającego się zespołu współpracowników, podjęliśmy decyzję o prowadzeniu dz. gosp., by móc realizować działalność misyjną w tych obszarach, na które nie można pozyskać środków zewn. czy gdzie wymagany jest wkład własny.

Działalność gospodarcza koncentruje się na usługach edukacyjnych i badawczych - głównie dla jst, i obsłudze księgowej organizacji, po cenach dostępnych dla nich średnio 50% ceny rynkowej. Badania, które przeprowadziliśmy w roku 2010 pokazały, iż 17 % ngo w woj. nie prowadzi księgowości, stąd chcieliśmy stworzyliśmy program wspierający, który pozwala „legalnie" działać NGO, nam zaś głównie pozwala pokryć koszty personelu zaangażowanego w te działania.

Od 2014 r. pełnimy – w partnerstwie z TRGP – funkcję kuj.-pom. operatora mikrodotacji FIO (projekty „Inicjuj z FIO", „Inicjuj z FIO bis", „Inicjuj z FIO na start").  Dotychczas objęliśmy wsparciem dotacyjnym 131 młodych NGO i 116 grup nieformalnych w woj.

Choć siedziba Tłoka mieści się w Toruniu, duża część prowadzonych przez nas działań koncentruje się na terenach wiejskich i niedużych miejscowościach. Dostrzegamy ogromny, niewykorzystany potencjał społeczności lokalnych.

Badania Klon/Jawor 2018 pokazują, że 50% NGO działa na wsi i w małych miastach – jest to również największa grupa interesariuszy Tłoka. Rocznie obejmujemy wsparciem średnio 700 osób, 80 podmiotów - każdy z nich korzysta z ok. 3 form wsparcia.

Nasze doświadczenia we wspieraniu aktywności na obszarach wiejskich doprowadziły do tego, iż byliśmy jednym z prekursorów powstawania wiosek tematycznych w woj., obecnie jest ich 11, a 2 z nich są PS-ami. W 2014 we współpracy z Fundacją Nida, Stow. Buko i Garncarską Wioską powołaliśmy ogólnopolską sieć wiosek tematycznych.

Współpracujemy z ROPS, Urzędem Marszałkowskim, Kuj.-Pom. ODR, Urzędem Miasta Torunia i innymi JST, a także z NGO z woj. i przedsiębiorstwami społ., które wspieramy jako OWES.

Do najważniejszych sukcesów zaliczamy fakt, że większość powołanych przy naszym wsparciu organizacji i PES działa stabilnie. Nie są to projektowe „efemerydy", lecz zakorzenione w swoich społecznościach podmioty, których działalność przynosi wymierne pozytywne zmiany dla lokalnego otoczenia. Ośrodek Tłok cieszy się opinią organizacji apolitycznej, solidnej, merytorycznej i stawiającej na pierwszym miejscu realizację swojej misji – działającej na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, wspierającej społeczności lokalne w wydobywaniu drzemiącego w nich potencjału.

 

Jakość usług świadczonych przez Tłok w ramach OWES poświadcza akredytacja AKSES - przyznana po raz pierwszy w 2015 r., a następnie w 2016 i 2018 r.

 

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

styczeń 2021
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NEWSLETTER

 

PROJEKTY