tlok  
tlok tlok
Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń, tel/fax 056 655 50 22 e-mail: biuro@tlok.pl
splot Należymy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
   

Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni” z Bydgoszczy

Pierwsze kroki

Pomysł założenia podmiotu ekonomii społecznej, w którym każda z niepełnosprawnych osób miałaby możliwość podjęcia czynności zawodowych i włączenia się do aktywnego życia pojawił się u Zofii Zięby już jakiś czas temu. Inicjatorka i prezeska Spółdzielni Socjalnej „Kreatywni” od kilkudziesięciu lat współpracująca z osobami niepełnosprawnymi zaczęła dochodzić do wniosku, iż rozwiązania dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych są niewystarczające i nie oferują im realnych możliwości aktywności zawodowej. Jak twierdzi „zatrudnianie niepełnosprawnych w zakładach pracy wiązało się ściśle z pozyskaniem dotacji na ten cel, w momencie gdy stanowisko dofinansowywano ze środków państwowych niepełnosprawni stawali się atrakcyjni na rynku pracy. Jednak gdy środków zewnętrznych brakowało niepełnosprawni stawali się nieprzydatni i zbędni. Celem naszego przedsięwzięcia było stworzenie idealnych warunków, w których osoby nie w pełni sprawne mogły stać się „normalnymi” ludźmi, którzy są w stanie pracować i pokazać, że potrafią wiele”.

 

alt alt

Aktywna kobieta, która swoją postawą „zaraziła” inne osoby do otwarcia działalności nie ukrywa, że problematyka niepełnosprawności jest dla niej bliska również ze względu na fakt, iż jej 30-letni syn cierpi na porażenie mózgowe uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Jak podkreśla „zatrudnienie osób niepełnosprawnych w naszym kraju jest niezwykle skomplikowane, przez wiele lat przygotowywałam syna do wejścia na chroniony rynek pracy, co jednak okazało się niemożliwe. Problem niskiej świadomości społecznej na temat zjawiska niepełnosprawności jest jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy, tym niemniej procedury urzędowe dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych są bardzo zawiłe i trudne do odczytania, co również zniechęca wiele osób do działania.  Dodatkowym problemem okazuje się niewystarczające przygotowanie do podjęcia pracy - „w trakcie swej długoletniej pracy z niepełnosprawnymi zauważyłam, że uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nie uczą się podstaw zawodu, bowiem nikt nie jest w stanie sfinansować „prawdziwych” narzędzi, z pomocą których pracują tradycyjne zakłady, dochodzi więc do kuriozalnej sytuacji, w ramach której niepełnosprawni uczą się najprostszych czynności niemających wpływu na przyszłość”.

Siedziba spółdzielni mieści się w jednej z bydgoskich kamienic. Odremontowane i pomalowane w ciepłych kolorach pomieszczenia zaadoptowane zostały specjalnie do opieki nad dziećmi. Część z kilku pomieszczeń wyposażona została w zabawki i klocki umilające czas dzieciom. Prawie całość dotacji (20 tys. zł/osobę) została przeznaczona na remont i wyposażenie pomieszczeń. Największym problemem, z którym boryka się spółdzielnia jest brak płynności finansowej „wszystkie rachunki i opłaty na bieżącą działalność musimy niestety pokrywać z opóźnieniem. Pieniądze otrzymywane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływają na nasze konto znacznie później, niż termin pokrycia kosztów eksploatacji pomieszczeń, opłat za ogrzewanie, prąd, telefon i Internet”- relacjonuje założycielka.

Działania

Spółdzielnia została założona 24 listopada 2009 roku i od razu podjęła aktywne działania. Pierwszym pomysłem było stworzenie placówki opiekuńczej nad dziećmi. Idea polegała na umożliwieniu rodzicom pozostawienia swoich pociech pod okiem zatrudnionych opiekunów w trakcie pracy oraz na specjalne okazje (kinderbale, przyjęcia urodzinowe, imprezy okolicznościowe itd.).

Organizacja kinderbali i przyjęć jest bardzo popularna (kilkanaście imprez miesięcznie), natomiast zorganizowana opieka przedszkolna, mimo iż jest w planach, na razie możliwa jest tylko w pewnym wymiarze.

alt alt

Wynika to z szeregu problemów jakie mają „Kreatywni”. Wymienić z nich można  chociażby brak uprawnień części osób do opieki nad dziećmi oraz nieprzystosowanie pomieszczeń do całodziennej opieki. Tym niemniej, spółdzielnia prowadzi działalność „Klubu Przedszkolaka” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6.30 do 17.00. Ponadto, możliwe jest również elastyczne dostosowywanie godzin dla rodziców szczególnie zapracowanych oraz uczestnictwo w szeregu ciekawych zajęć dla najmłodszych: zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, językowe, artystyczne oraz rehabilitacyjno-usportawiające. Warto dodać, że we wrześniu spółdzielnia zamierza stanąć do konkursu na prowadzenie zorganizowanej działalności przedszkolnej.

Innym pomysłem, którego podjęciem organizacja zajmie się w najbliższej przyszłości jest pielęgnacja, zagospodarowanie i zaaranżowanie ogrodów. Zięba przedstawia asa w rękawie spółdzielni - „naszym współpracownikiem będzie jeden z najlepszych bydgoskich ogrodników. Jest to człowiek, który mimo niepełnosprawności potrafi dokonywać niesamowitych rzeczy”.

„Kreatywni” w swym gronie mają edytora, który oferuje składanie, usługi poligraficzne i wydawnicze (komputerowe składanie książek i folderów reklamowych, projektowanie okładek i plakatów).

Interesującym przykładem, przypominającym bydgoską spółdzielnię, jest włoski sektor spółdzielni socjalnych. Jest on niezwykle rozbudowany - wg różnych statystyk liczba spółdzielni wynosi ponad 7 100 (za: www.pomocspoleczna.ngo.pl), w których zatrudnionych jest ponad ¼ mln osób. Zdaniem prof. Ewy Leś, socjolożki zajmującej się organizacjami pozarządowymi, włoskie spółdzielnie socjalne opierają się na potrzebach społeczności lokalnych, zapewniając sobie w ten sposób kontakt z otoczeniem i sprzedaż usług, tudzież produktów (za: www.spoldzielnie.org). Opinię tę potwierdza wypowiedź burmistrza 6 tys. gminy włoskiej, który twierdzi, że „potrzeby zgłaszane są przez mieszkańców, gmina zaspokaja je, opłacając usługi spółdzielni, a gdy jakaś potrzeba wygaśnie to albo spółdzielnia musi szukać innego obszaru działania, albo jej pracownicy.” (za: http://www.equal.gov.pl/NR/rdonlyres/289B0490-DB6E-49EA-A35D-FB343E0B376D/44676/Woskiespdzielnie.pdf). Spółdzielnie podejmują nowatorskie przedsięwzięcia, z których, dzięki licznym ulgom podatkowym, korzystają przedsiębiorcy, mieszkańcy jak i samorządy. Podsumowując, funkcjonowanie jest stymulowane i wspierane przez preferencyjne rozwiązania legislacyjne i podatkowe, których w Polsce jak na razie brakuje.

 

Oferowane usługi:

  • usługi przedszkolne (opieka, organizacja przyjęć i imprez okolicznościowych),
  • usługi poligraficzne (składanie, projektowanie, edycja itd.),
  • sprzątanie,
  • catering,
  • pielęgnacja ogrodów.

Kontakt:

http://www.kreatywni.com.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni”

85-006 Bydgoszcz

ul. Gdańska 42

Tel. (52) 582 64 09; 515 108 415

Opracowanie na podstawie materiału udostępnionego przez Spółdzielnię Socjalną „Kreatywni” z Bydgoszczy, Miłosz Ukleja, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Materiał powstał w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.